Privacy policy online services

A NAIH és az Adatvédelmi Biztos beszámolói

 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója, 2022 (LETÖLTÉS);
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója, 2021 (LETÖLTÉS);
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója, 2020 (LETÖLTÉS);
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója, 2019 (LETÖLTÉS);
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója, 2018 (LETÖLTÉS);
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója, 2017 (LETÖLTÉS);
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója, 2016 (LETÖLTÉS);
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója, 2015 (LETÖLTÉS);
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója, 2014 (LETÖLTÉS);
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója, 2013 (LETÖLTÉS);
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója, 2012 (LETÖLTÉS);
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság első beszámolója (LETÖLTÉS);
 • Az Adatvédelmi Biztos beszámolója, 2010 (LETÖLTÉS);
 • Az Adatvédelmi Biztos beszámolója, 2009 (LETÖLTÉS);
 • Az Adatvédelmi Biztos beszámolója, 2008 (LETÖLTÉS);
 • Az Adatvédelmi Biztos beszámolója, 2007 (LETÖLTÉS);
 • Az Adatvédelmi Biztos beszámolója, 2006 (LETÖLTÉS);
 • Az Adatvédelmi Biztos beszámolója, 2005 (LETÖLTÉS);
 • Az Adatvédelmi Biztos beszámolója, 2004 (LETÖLTÉS);
 • Az Adatvédelmi Biztos beszámolója, 2003 (LETÖLTÉS).
 • Az Adatvédelmi Biztos beszámolója, 2002 (LETÖLTÉS).
 • Az Adatvédelmi Biztos beszámolója, 2001 (LETÖLTÉS).
 • Az Adatvédelmi Biztos beszámolója, 1999 (LETÖLTÉS).
 • Az Adatvédelmi Biztos beszámolója, 1997 (LETÖLTÉS).
 • Az Adatvédelmi Biztos beszámolója, 1995-1996 (LETÖLTÉS).

tanulmányok

jogszabályok

 • Új európai adatvédelmi rendelet [Új európai adatvédelmi rendelet];
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény [Új adatvédelmi törvény] (Hatályos változat LETÖLTÉSE) (a Magyar Közlönyben történt első megjelenés LETÖLTÉSE);
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény [Katv.] (LETÖLTÉS);
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény (LETÖLTÉS);
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény [Eker. tv.] (LETÖLTÉS);
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény [Eht.] (LETÖLTÉS);
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény [Grt.] (LETÖLTÉS);
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [Ptk.](LETÖLTÉS);
 • A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény [Btk.] (LETÖLTÉS);
 • Ezeken felül az ágazati jogszabályok.
PPOS ©2004-2024